Przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów

Jakie przepisy obowiązują rowerzystów ?

Aby bezpiecznie i zgodnie z prawem poruszać się rowerem, należy dobrze poznać obowiązujące przepisy rowerowe. Przede wszystkim należy pamiętać, iż osoby pomiędzy 10 i 18 rokiem życia mogą poruszać się po drogach publicznych tylko wtedy, gdy posiadają kartę rowerową (wcześniej – tylko w towarzystwie osoby dorosłej). Wyłączone z tego są osoby powyżej 14-tego roku życia, które posiadają uprawnienia do kierowania motorowerem oraz młodzież powyżej 16-tego roku życia, mająca prawo jazdy kategorii A1 lub T. Obecnie każdy uczeń kończący szkołę podstawową powinien posiadać taki dokument, gdyż uprawnienia do jazdy rowerem (uwieńczone zdobyciem karty rowerowej po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego) uzyskuje po szkoleniu przeprowadzanym w ramach zajęć z edukacji komunikacyjnej . W trakcie tych lekcji uczeń poznaje przepisy rowerowe, uczy się rozpoznawania znaków drogowych a podczas zajęć praktycznych na placu manewrowym ćwiczy włączanie się do ruchu oraz zastosowanie podczas jazdy wszystkich poznanych zasad ruchu drogowego.

Author: danvera.pl